contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

Backa Bergögatan 13
42246 Hisings Backa
Sverige

031-742 94 00

Miljö & Kvalitetspolicy

Vi värnar om miljön

Miljöpolicy

För WW Städservice är det en självklarhet att använda miljöanpassade produkter för att bidra till att minska skadeeffekten på naturen och att allt levande liv kan bestå.

WW Städservice bidrar med återvinning och återanvändning av material och produkter.

Genom goda logistiska lösningar och samåkning håller vi vår bränsleförbrukning nere till ett minimum. Vi försöker också i största möjliga mån använda oss av miljöbilar (80% av våra bilar i dagsläget är miljöbilar).

Miljöpolicyn omfattar hela företagets verksamhet oavsett om verksamheten bedrivs av WW Städservice, egna medarbetare, inhyrda medarbetare, konsulter m.m

Jorden är vårt arv till nästa generation, därför jobbar vi ständigt med miljön samt håller oss uppdaterade på nya regler. Vi anpassar vårt arbete utefter vår miljöpolicy och kan även anpassa oss till kundens behov och önskemål. Hjälp oss göra miljön bättre. 

Kvalitetspolicy

Vi på WW Städservice tycker att kvalitet och en nöjd kund är viktigt. Vi sätter stor vikt vid att kvalitetskontrollera alla lokaler där vi arbetar. För att kunna upprätthålla en god kvalitet krävs sammanhållning och en nöjd personal. Vi arbetar ständigt för att bli bättre och gör detta genom uppföljningar samt god kommunikation mellan kund och kontor. Vi kollar även all vår personal i belastningsregistret i förebyggande syfte.

Företagsledningen möter upp personalen varje morgon för ett morgonmöte. Där gås allt igenom punkt för punkt så att inget missas. Vår personal jobbar alltid i team om minst två personer. Detta gör att arbetet fördelas jämnt och alla kan hålla en hög standard.

Våra lokalvårdare står till kundens förfogande och är flexibla. Därför kan önskemål tas upp på plats och åtgärdas på en gång. Minst en person är ansvarig över lokalen som städas och ser till att den hålls fräsch och fin.

Vi ser att en god kundkontakt är grunden till hög kvalitet, därför är vi alltid tillgängliga för önskemål eller förslag samt vi garanterar ett bra resultat. Därför förebygger vi att problem uppstår samt åtgärdar om något skulle uppstå.

Vår personal utbildas inom service och har alltid ett gott bemötande, för oss är kundservice viktigt och det roligaste vi vet.